Náš tým

JUDr. Anna Vartašová, Ph.D.

romanova@akpavela.sk

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Po úspěšném absolvování doktorandského studia působí současnosti jako výzkumný pracovník na Katedře finančního práva a daňového práva Právnické fakulty UPJŠ v Košicích.

Aktivně se zúčastňuje mezinárodních vědeckých konferencí a věnuje se publikační činnosti (např. spoluautorka monografie Interpretace norem daňového práva orgány veřejné správy a soudní moci, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 2011).

Její vědecká činnost se zaměřuje na oblast daňového práva, obzvlášť na daňové právo procesní, přičemž tématem její dizertace je daňové řízení.

Jako advokátní koncipientka se zabývá zejména obchodním, občanským a pracovním právem.

Hovoří slovensky a anglicky.

JUDr. Anna Vartašová, Ph.D.