Tím

Mgr. Filip Fuksa

fuksa@akpavela.cz

Absolvoval právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe v roku 2013. Počas štúdia absolvoval študijné stáž na civilnom a trestnom oddelenie okresného súdu, študijné stáž na prokuratúre a takisto získal skúsenosti v kancelárii správcu konkurznej podstaty.

Poskytovaním právneho poradenstva klientom sa zaoberá od roku 2014 a advokátom zapísaným u Českej advokátskej komory je od roku 2017. Pred začatím spolupráce s advokátskou kanceláriou Pavela pôsobil v prednej advokátskej kancelárii v Pardubiciach, kde poskytoval právne služby v mnohých odboroch práva.

Vo svojej praxi sa zaoberá právom občianskym a obchodným. V rámci obchodného práva sa zaoberá právom obchodných spoločností (najmä spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti) a obchodnou zmluvnou agendou. V rámci občianskeho práva sa zaoberá právom nehnuteľností a vymáhaním záväzkov. Venuje sa tiež zastupovanie klientov v súdnych konaniach. Skúsenosti má takisto s právom rodinným (najmä v otázke rozvodu a vysporiadanie SMM), trestnom a insolvenčnom.

Hovorí slovensky a anglicky.

Mgr. Filip Fuksa