Náš tým

Mgr. Filip Fuksa

fuksa@akpavela.cz

Absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013. Během studia absolvoval studijní stáž na civilním a trestním oddělení okresního soudu, studijní stáž na státním zastupitelství a rovněž získal zkušenosti v kanceláři insolvenčního správce. 

Poskytováním právního poradenství klientům se zabývá od roku 2014 a advokátem zapsaným u České advokátní komory je od roku 2017. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Pavela působil v přední advokátní kanceláři v Pardubicích, kde poskytoval právní služby v mnoha oborech práva.

Ve své praxi se zabývá právem občanským a obchodním. V rámci obchodního práva se zabývá právem obchodních společností (zejména společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti) a obchodní smluvní agendou. V rámci občanského práva se zabývá právem nemovitostí a vymáháním závazků. Věnuje se také zastupování klientů v soudních řízeních. Zkušenosti má rovněž s právem rodinným (zejména v otázce rozvodu a vypořádání SJM), trestním a insolvenčním.

Hovoří česky a anglicky.

Mgr. Filip Fuksa