Tím

Mgr. Hana Mitterová

mitterova@akpavela.cz

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2004. V priebehu štúdia sa zúčastnila Školy ľudských práv usporiadanej Ligou ľudských práv v spolupráci s Public Interest Lawyers Association.

Poskytovaním právneho poradenstva sa zaoberá od roku 2004 a advokátkou zapísanou v Českej advokátskej komore je od roku 2009. V advokátskej kancelárii Pavela pôsobí od roku 2007.

Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním komplexných právnych služieb klientom, vrátane zastupovania v sporných konaniach pred súdmi. Špecializuje sa najmä na oblasť pracovného a obchodného práva. Z oblasti pracovného práva sa sústredí predovšetkým na prípravu kompletnej pracovnoprávnej dokumentácie, jednanie s odborovými organizáciami, právnu asistenciu klientom pri ukončovaní individuálnych pracovných pomerov a v súvisiacich sporoch a ďalej tiež na riešenie pracovnoprávnych aspektov pri fúziách, reštrukturalizáciách a akvizíciách. V oblasti obchodného práva sa zaoberá najmä zmluvnou a korporátnou agendou.

Hovorí česky a anglicky.

Mgr. Hana Mitterová