Náš tým

Mgr. Hana Mitterová

mitterova@akpavela.cz

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2004. V průběhu studia se zúčastnila Školy lidských práv pořádané Ligou lidských práv ve spolupráci s Public Interest Lawyers Association.

Poskytováním právního poradenství se zabývá od roku 2004 a advokátkou zapsanou u České advokátní komory je od roku 2009. V advokátní kanceláři Pavela působí od roku 2007.

Má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb klientům, včetně zastupování ve sporných řízeních před soudy. Specializuje se zejména na oblast pracovního a obchodního práva. Z oblasti pracovního práva se soustředí především na přípravu kompletní pracovněprávní dokumentace, jednání s odborovými organizacemi, právní asistenci klientům při ukončování individuálních pracovních poměrů a v souvisejících sporech a dále pak na řešení pracovněprávních aspektů při fúzích, restrukturalizacích a akvizicích. V oblasti práva obchodního se zabývá zejména smluvní a korporátní agendou.

Hovoří česky a anglicky.

Mgr. Hana Mitterová