Náš tým

JUDr. Roman Švaňhal, Ph.D.

svanhal@akpavela.cz

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993. Postgraduální doktorandské studium v oboru soukromého práva následně absolvoval také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svoji disertační práci na téma ochrany osobnosti v občanském právu. Po složení justiční zkoušky v roce 1996 svoje profesní zkušenosti získával ve funkci soudce, kdy se věnoval převážně rozhodování ve věcech práva občanského, obchodního, rodinného, pracovního a exekučního, a to jak u soudu prvního stupně, tak i u soudu odvolacího. V rámci své lektorské činnosti pracoval pro Justiční akademii, kde se zaměřoval na právo výkonu rozhodnutí a exekucí a na organizaci a optimalizaci práce soudů.

V týmu advokátní kanceláře Pavela pracuje od roku 2022, kde se jako právní poradce soustředí zejména na konzultace při řešení sporů v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, pracovního a exekučního, a to i v řízeních před soudy a státními orgány. V oblasti občanského práva se věnuje i právním vztahům k nemovitým věcem, spoluvlastnictví, náhradě škody a závazkovým vztahům (kupní smlouva, smlouva o dílo). V oblasti rodinného práva se věnuje i komplexnímu řešení problematiky manželského práva, rozvodů manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem, majetkovému vypořádání po rozvodu manželství apod. V oblasti pracovního práva se věnuje i přípravě kompletní pracovněprávní dokumentace, právní asistenci klientům při jejich jednání v pracovněprávních vztazích a v souvisejících sporech.

Hovoří česky.

JUDr. Roman Švaňhal, Ph.D.