Náš tým

Mgr. Ing. Marek Vrbický

vrbicky@akpavela.cz

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 1996. V rámci studia na právnické fakultě absolvoval i dlouhodobou stáž v kanadské advokátní kanceláři Mitchell Gattuso s.e.n.c. Vedle toho je i absolventem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického, obor ekonomika a řízení.

Právnímu poradenství se věnuje již od roku 1997, přičemž jako advokát je u České advokátní komory zapsán od roku 2001. Členem týmu naší advokátní kanceláře se stal v roce 2014, přičemž před tím získal bohaté praktické zkušenosti jak v rámci větších českých advokátních kancelářích tak i jako samostatný advokát.

Ve své praxi se zabývá zejména obchodním závazkovým právem a jinými civilními závazky včetně práva nemovitostí, ale má i rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v soudních a rozhodčích civilních řízeních a také se zastupováním klientů ve správním řízení (zejména pak v oblasti telekomunikací). Věnuje se i korporátnímu, školskému právu a právu autorskému se zaměřením na software a má i zkušenosti i s právem mezinárodního obchodu.

Hovoří česky, anglicky a částečně rusky.

Mgr. Ing. Marek Vrbický