Náš tým

Mgr. Anna Kolodrubcová

kolodrubcova@akpavela.cz

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia absolvovala studijní pobyt na Tilburg University v Nizozemsku v rámci programu Erasmus+ a letní školu v Ženevě se zaměřením na mezinárodní arbitráže. Zkušenosti rovněž získala absolvováním odborných praxí na Ministerstvu kultury, u Krajského soudu v Praze a u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Pavela působila v tuzemské advokátní kanceláři se zaměřením na obchodní právo a právo duševního vlastnictví.

Ve své praxi se věnuje především právu občanskému a obchodnímu. V právu občanském se zabývá zejména smluvní agendou a řešením sporů. V rámci obchodního práva se zaměřuje na právo obchodních společností, fúze a akvizice, soutěžní právo a ochranné známky.

Hovoří česky a anglicky.

Mgr. Anna Kolodrubcová