Tím

Mgr. Tereza Ždánská

zdanska@akpavela.cz

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala v roku 2021. Posledný ročník strávila na Tallinn University of Technology v Estónsku, kde sa vzdelávala hlavne v medzinárodnom práve a v práve moderných technológií a umelej inteligencie.


Prax v odbore získavala takmer po tri roky v menšej advokátskej kancelárii, kde sa zaoberala prevažne občianskym a rodinným právom. Súčasne poskytovala odborné poradenstvo v oblasti spotrebiteľského práva, a pri tom ako stážistka pôsobila na trestnom úseku krajského súdu.


V Českej advokátskej komore je ako advokátska koncipientka zapísaná od roku 2021, a v AK Pavela sa venuje predovšetkým občianskemu a obchodnému právu.


Hovorí česky, anglicky a rusky.

Mgr. Tereza Ždánská