Náš tým

Mgr. Tereza Ždánská

zdanska@akpavela.cz

Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2021. Poslední ročník strávila na Tallinn University of Technology v Estonsku, kde se vzdělávala zejména v mezinárodním právu a v právu moderních technologií a umělé inteligence.

Praxi v oboru získávala téměř po tři roky v menší advokátní kanceláři, kde se zabývala převážně občanským a rodinným právem. Současně poskytovala odborné poradenství v oblasti spotřebitelského práva, a při tom jako stážistka působila na trestním úseku krajského soudu.

V České advokátní komoře je jako advokátní koncipientka zapsaná od roku 2021, a v AK Pavela se věnuje především občanskému a obchodnímu právu.


Hovoří česky, anglicky a rusky.

Mgr. Tereza Ždánská