Tím

Mgr. Silvia Kaveschánová

kaveschanova@akpavela.sk

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislave v roku 2000. V rokoch 2002 - 2007 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre obchodného práva Obchodnej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave a v rockoch 2006 - 2008 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre obchodného práva na Univerzite Janosa Selyeho v Komárne.

Právne poradenstvo klientom poskytuje od roku 2006 a advokátkou zapísanou v zozname Slovenskej advokátskej komory je od roku 2008.

Vo svojej praxi sa zaoberá hlavne obchodným právom, pričom sa špecializuje najmä na obchodné záväzkové vzťahy a korporátne poradenstvo pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ale má i rozsiahle skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi i správnymi orgánmi. Ďalej sa venuje tiež rodinnému právu.

Hovorí slovensky a anglicky.

Mgr. Silvia Kaveschánová