Advokátní kancelář Pavela

Advokátní kancelář Pavela poskytuje právní služby klientům v České republice a na Slovensku. Strategií naší advokátní kanceláře je poskytování komplexního právního poradenství vybrané skupině klientů na nejvyšší možné kvalitativní úrovni, přičemž klademe zvlášť důraz na prevenci problémů.

V souladu s naší strategií máme náš tým právníků složený z předních teoretických expertů působících v klíčových oblastech práva, ve kterých poskytujeme právní služby, a zkušených expertů z praxe. Členové našeho týmu si kontinuálně rozšiřují své teoretické znalosti nejen studiem, ale také účastí na seminářích a konferencích, kde některé z nich naše advokátní kancelář zároveň spoluorganizuje (II. - V. ročník mezinárodního sympozia Právo – Obchod – Ekonomika, Štrbské Pleso).

Naši experti zároveň přednášejí nejen pro naše klienty, ale i pro nejvýznamnější soukromé státní instituce, také pro jiné advokátní kanceláře a profesní komory. Spolupráce s mnohými významnými právními experty, kteří se zároveň účastní legislativního procesu nám a našim klientům zaručuje nejen špičkovou kvalitu našich výstupů, ale také garanci neustálého sledování častých změn legislativy a nové judikatury. Navíc také s ohledem na skutečnost, že naši kolegové sami tvoří celou řadu příslušných zákonů, jsme schopni naše klienty s předstihem připravit na změny v legislativě a navrhnout už předem odpovídající řešení. Naše advokátní kancelář důrazně dodržuje právní předpisy a naše doporučení jsou podávány vždy lege artisa v zájmu našich klientů v souladu s jejich požadavky a pokyny.

Naše advokátní kancelář dále pravidelně nabízí svým klientům využití mezinárodních obchodních a procesních institutů, které v České a Slovenské republice, vzhledem k členství v Evropské Unii, neustále nacházejí svá častější uplatnění.