Náš tým

Mgr. Ľudovít Pavela

pavela@akpavela.cz

Je zakladatelem advokátní kanceláře Pavela.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v roce 2001. V roce 2004 absolvoval studijní pobyt na University of Southern Maine, Portland, Maine, USA.

Poskytováním právního poradenství se zabývá od roku 2001 a advokátem a členem České advokátní komory je od roku 2006, členem Slovenské advokátní komory je od roku 2007.

Specializuje se na poskytování právních služeb zejména v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva se zaměřením na fúze a akvizice, korporátní právo, změny právní formy, zvyšování a snižování základního kapitálu, převody podniků, sjednávání a přípravu obchodních smluv, vymáhání plnění smluvních závazků, právo nemovitostí, určení a ochranu vlastnictví, sjednávání a přípravu manažerských a pracovních smluv a řešení sporů vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Od roku 2012 působí též jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Hovoří slovensky, česky a anglicky.

Mgr. Ľudovít Pavela