Náš tým

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

fiala@akpavela.cz

Je předním českým expertem v oblasti věcných práv a s naší advokátní kanceláří spolupracoval na pozici Of Counsel.

Působí jako profesor občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době zastává funkci soudce Ústavního soudu. Byl dlouholetým členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády ČR a rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

V rámci své vědecké a publikační činnosti se intenzivně věnoval mj. práci na novém občanském zákoníku (byl např. členem řídícího výboru skupiny expertů pro posouzení návrhu nového občanského zákoníku a členem komise pro přípravu občanského zákoníku) a je jedním z hlavních spoluautorů rozsáhlého šestisvazkového komentáře k tomuto právními předpisu.

V rámci své činnosti v naší advokátní kanceláři se specializoval samozřejmě zejména na problematiku věcných práv, ale věnoval se i civilnímu právu obecně a poskytoval poradenství i v oblasti stavebního práva.

Hovoří česky, rusky a francouzsky.

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.