Náš tým

JUDr. Milan Žoldoš

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Jozefa Šafárika v Košicích (2002). V roce 2005 složil rigorózní zkoušku na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici a získal titul JUDr.

Na začátku své právnické kariéry působil několik let na Ministerstvu financí SR jako generální státní rádce a na této pozici zejména prováděl audity systému finančního řízení strukturovaných fondů a Kohézního fondu a poskytoval související právní poradenství.

V advokacii působí od roku 2006, přičemž jako advokát je členem Slovenské advokátní komory od roku 2010. V rámci své advokátní praxe se kromě všeobecných právních služeb specializuje zejména na právní poradenství v oblasti strukturálních fondů. V oblasti strukturálních fondů poskytuje nebo poskytoval služby jak pro klienty v podobě státních institucí: Ministerstvo hospodářství SR, Slovenská energetická agentura, NADSME, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR, Sociální implementační agentura, tak i fyzickým a právnickým osobám při uplatňován nároků v oblasti strukturálních fondů vůči poskytovateli.

Hovoří slovensky a anglicky.

JUDr. Milan Žoldoš