Náš tým

JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M.

feigerlova@akpavela.cz

Monika Feigerlová je advokátem od roku 2007. Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2003) a získala titul Ph.D. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru mezinárodního práva soukromého (2009). V průběhu magisterského studia absolvovala studijní pobyt na právnické fakultě Erasmovy Univerzity v Rotterdamu v oboru mezinárodního obchodního práva (2002) a dále obdržela titul LL.M. na Graduate Institute a Univerzitě v Ženevě se specializací na mezinárodní řešení sporů (2012).

Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Pavela působila osm let v předních advokátních kancelářích v Praze, kde poskytovala právní služby významným českým a nadnárodním společnostem. Rovněž získala zkušenosti u rozhodčího soudu ve Vídni a ICC rozhodčího soudu v Paříži.

Má bohaté zkušenosti s transakcemi na mezinárodní i domácí úrovni a v rámci své stávající advokátní praxe se věnuje zejména problematice řešení sporů před obecnými soudy i rozhodčími tribunály (smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, post-akviziční spory), korporátního práva (fúze, rozdělení, změny právní formy, převody podniků, převzetí jmění) a práva nemovitostí (právní prověrky, služby při nákupu a prodeji nemovitostí, jejich pronájmu a výstavbě). Vedle toho se zaměřuje i na problematiku přeshraničních vztahů, mezinárodní ochrany investic a mezinárodních arbitráží, a to i v rámci své vědecké a publikační činnosti. Je členem hodnotící komise pro studentská memoranda v oblasti mezinárodní obchodní arbitráže (Loyla Law School, Los Angeles) a několika organizací zaměřujících se na mezinárodní právo (OGEMID, LCIA Young International Arbitration Group, ASA Below 40).

Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

JUDr. Monika Feigerlová, Ph.D., LL.M.