Náš tým

doc. JUDr. Miloš Lacko, Ph.D.

lacko@akpavela.sk

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 2003 kontinuálně působí na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě a v roce 2012 získal titul docent ve studijním oboru Pracovní právo.

Odbornou pedagogickou a publikační činnost rozvíjí především v oblasti slovenského práva sociálního zabezpečení a pracovního práva a zaměřuje se na problematiku pojišťovacího systému a evropského rozměru koordinace systémů sociálního zabezpečení. Výsledky získané vědeckou a odbornou činností pravidelně publikuje v podobě konferenčních příspěvků a spoluautorských publikačních podílů a monografií (např. Vyslanie zamestnancov, Aleš Čeněk 2008; Hmotné zabezpečenie v starobe, Sprint dva 2011; Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia, VEDA 2013). Absolvoval několik zahraničních studijních pobytů a vědecky participuje na vícerých výzkumných projektech Agentury na podporu výzkumu a vývoje, Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR a Slovenské akademie věd.

V oblasti aplikační praxe působil a odborné zkušenosti získal v Sociální pojišťovně a na Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny SR a externě spolupracoval s Institutem pro výzkum práce a rodiny SR a Centrem vzdělávání Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR. Je zapsán v seznamu advokátů Slovenské advokátní komory.

Hovoří slovensky, česky a německy.

doc. JUDr. Miloš Lacko, Ph.D.