Referencie

Našimi klientmi sú tak české a slovenské, ako aj zahraničné spoločnosti a dcérske spoločnosti nadnárodných koncernov rozličnej veľkosti, odvetví a potrieb. Našimi právnymi radami sme pomohli napríklad týmto klientom:

  • 2N TELEKOMUNIKACE a.s.
  • ALUCON s.r.o.
  • Autoklub Bohemia Assistance, a.s.
  • Autoklub Slovakia Assistance s.r.o.
  • Autoturist, a.s.
  • Behr s.r.o.
  • Bombardier Transportation CR a.s.
  • Camfil Farr s.r.o.
  • CEPS a.s.
  • CNIM BABCOCK s.r.o.
  • COMETT PLUS, spol. s r.o.
  • Constellium Extrusions Levice s.r.o.
  • CORUS TRADE s.r.o.
  • DŮM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
  • Elektromont Brno, akciová společnost
  • ETNOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky, v.v.i.
  • Evropská asociace archeologů
  • Fehrer Bohemia s.r.o.
  • Groupe SEB ČR s.r.o.
  • Chabařovické strojírny, a.s.
  • iGATE s.r.o.
  • Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o.
  • JYSK s.r.o. (ČR)
  • JYSK s.r.o. (SR)
  • KV Final s.r.o.
  • MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
  • Masokombinát Plzeň s.r.o.
  • M.C. TRITON, spol. s r.o.
  • MECOM GROUP s.r.o.

 • Mediconix Plus, s.r.o.
 • METRO Cash & Carry SR s.r.o.
 • MERKURY MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
 • Městská část Praha 1
 • Městská část Praha - Klánovice
 • nectec Automotive s.r.o.
 • Potten & Pannen - Staněk group, spol. s r.o.
 • PRAGOPROJEKT, a.s.
 • Pražské služby, a.s.
 • Proact s.r.o.
 • SENSAS Česko-Slovensko s.r.o.
 • SK ARITMA PRAHA
 • STABILO International GmbH
 • Sto s.r.o.
 • STOMIX, spol. s r.o.
 • STOMIX Slovensko, s.r.o.
 • Syngenta Czech s.r.o.
 • Syngenta Slovakia s.r.o.
 • Telefónica Slovakia, s.r.o.
 • Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
 • ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.
 • ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
 • Trackito Technology Czech Republic, s.r.o.
 • TRINITY GROUP CZECH s.r.o.
 • ÚAMK a.s.
 • VAMELI s.r.o.
 • Verhoeven Logistics Poland Sp. Z o.o.
 • Zentiva, k.s.
 • Zentiva, a.s.