Tím

Mgr. Ľudovít Pavela

pavela@akpavela.cz

Je zakladateľom advokátskej kancelárie Pavela.

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2001. V roku 2004 absolvoval študijný pobyt na University of Southern Maine, Portland, Maine, USA.

Poskytovaním právneho poradenstva sa zaoberá od roku 2001 a advokátom a členom Českej advokátskej komory je od roku 2006, členom Slovenskej advokátskej komory je od roku 2007.

Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb najmä v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva, so zameraním na fúzie a akvizície, korporátne právo, zmeny právnej formy, zvyšovanie a znižovanie základného imania, prevody podnikov, dojednávanie a prípravu obchodných zmlúv, vymáhanie plnenia zmluvných záväzkov, právo nehnuteľností, určenie a ochranu vlastníctva, dojednávanie a prípravu manažérskych a pracovných zmlúv a riešenie sporov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov.

Od roku 2012 pôsobí tiež ako rozhodca na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky.

Hovorí slovensky, česky a anglicky.

Mgr. Ľudovít Pavela