Špecializácie

Znalosti a skúsenosti právnikov Advokátskej kancelárie Pavela umožňujú jej právnemu tímu poskytovať komplexné právne poradenstvo vo všetkých hlavných právnych oblastiach. Nižšie uvedené oblasti práva predstavujú hlavnú špecializáciu našich právnikov. Kancelária je však schopná poskytovať svojim klientom v najširšom rozsahu aj ďalšie právne služby dôležité pre rozvoj ich podnikateľskej či inej činnosti.

Obchodné spoločnosti

  • založenie, správa a zrušenie všetkých druhov obchodných spoločností
  • zabezpečenie živnostenských oprávnení, vrátane koncesovaných živností
  • zmeny vnútorného usporiadania obchodných spoločností
  • valné zhromaždenia a rozhodnutia ďalších orgánov spoločnosti
  • zvýšenie a zníženie základného imania, kapitalizácia pohľadávok
  • fúzie a akvizície
  • zmluvy medzi akcionármi (spoločníkmi), spoločností a členmi ich orgánov
  • zastupovanie akcionárov (spoločníkov)
  • prevody obchodných podielov a akcií
  • obchodný register