Publikácie

Medzi členmi tímu našej advokátskej kancelárie patria aj poprední experti v oblasti súkromného  práva, ktorí sa venujú i univerzitnej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Medzi ich nedávno publikované články, monografie a učebnice patrí okrem iného:

Publikácie

JUDr. Petr Čech, LL.M.; Mgr. Ľudovít Pavela

Nabývání vlastních akcií akciovou společností

JUDr. Petr Čech, LL.M.; Mgr. Ľudovít Pavela

Právní povaha úkonů spojených s valnou hromadou

JUDr. Petr Čech, LL.M.; Mgr. Ľudovít Pavela

Obchodní společnost jako osoba blízká?

JUDr. Tereza Kunertová, LL. M.

PROBLÉMY A ÚSKALÍ IMPLEMENTACE SMĚRNIC EU NA PŘÍKLADECH Z ČESKÉ PRÁVNÍ PRAXE

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku

doc. JUDr. Martin Štefko Ph.D.

Několik poznámek k pracovněprávní dimenzi záskoků za prodavače z hlediska výkonu nezávislé práce

doc. JUDr. Martin Štefko Ph.D.

Právo na náhradu pojistných škod či regresních nákladů v důchodovém pojištění způsobených zaviněným protiprávním jednáním třetích osob

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

O dobrých mravech

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Ještě k některým aspektům zajišťovacího převodu práva

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Jsou-li rozdíly v úpravách majetkových (věcných) práv národních právních řádů překážkou pro vnitřní trh Evropské unie?

doc. JUDr. Martin Štefko Ph.D.

Směnka jako způsob uhrazení a zajištění závazku zaměstnance vyplývajícího z pracovněprávního vztahu

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Započtení a jeho použitelnost v pracovněprávních vztazích

doc. JUDr. Martin Štefko Ph.D.

ÜBERBETRIEBLICHE VERSUS INNERBETRIEBLICHE KOLLEKTIVVEREINBARUNGEN IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

JUDr. Tereza Kunertová, LL.M.; doc. JUDr. Martin Štefko Ph.D.

POSTING OF TEMPORARY WORKERS IN GERMANY WILL THE END OF TRANSITIONAL PERIOD REALLY HELP?

doc. JUDr. Martin Štefko Ph.D.

Ručení jako způsob zajištění pohledávky zaměstnavatele

JUDr. Šárka Zusková

Některé aspekty platnosti rozhodčích doložek v ČR

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Úplatnost nabytí věcného práva jako podmínka fungování materiální publicity veřejných seznamů v novém občanském zákoníku