O nás

Advokátsku kanceláriu založil v roku 2006 Mgr. Ľudovít Pavela a základ právneho tímu kancelárie tvoria senior právnici s bohatými skúsenosťami z popredných slovenských, českých i medzinárodných advokátskych kancelárií a ďalšie osobnosti právnického sveta, ktorí sa venujú aj akademickej činnosti.

Advokátska kancelária Pavela je s tímom 20 právnikov a ďalšími spolupracovníkmi významnou česko-slovenskou advokátskou kanceláriou. Advokátska kancelária Pavela pri poskytovaní právneho poradenstva úzko spolupracuje v praktickej i akademickej rovine s odbornými poradcami z radov pedagógov právnických fakúl na Slovensku aj v Českej republike.

Právny tím kancelárie má rozsiahle skúsenosti získané taktiež počas predchádzajúceho pôsobenia svojich členov v najvýznamnejších zahraničných advokátskych kanceláriách, vrátane Weinhold Legal, Clifford Chance, White & Case, ako aj v popredných slovenských a českých advokátskych kanceláriách.

Advokátska kancelária Pavela poskytuje v súčasnosti právne služby približne 70 stabilným klientom v Českej republike a na Slovensku.

Naša kancelária poskytuje klientom komplexné právne služby v plnom rozsahu v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku vo všetkých oblastiach podnikateľskej činnosti.

Kancelária má hlavné sídlo v Prahe a pobočky v Bratislave a v Košiciach.