Publikace

Mezi členy týmu naší advokátní kanceláře patří i přední experti v oblasti soukromého práva, kteří se věnují i univerzitní pedagogické a publikační činnosti. Mezi jejich v poslední době publikované články, monografie a učebnice patří mimo jiné:

Publikace

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Fotbal a hokej výkonem závislé práce s přihlédnutím k německé úpravě

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

THE EUROPEAN WELFARE STATES AND A TIMID CONSTITUTIONAL PROTECTION AGAINST UNFAUOURABLE SOCIAL REFORMS

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Vybrané problémy s aktivní podporou zaměstnávání osob se zdravotním postižením

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Rozhodčí smlouvy v pracovněprávních vztazích dle německého a rakouského práva

JUDr. Petr Čech, LL.M.; Mgr. Ľudovít Pavela

Nabývání vlastních akcií akciovou společností

JUDr. Petr Čech, LL.M.; Mgr. Ľudovít Pavela

Právní povaha úkonů spojených s valnou hromadou

JUDr. Petr Čech, LL.M.; Mgr. Ľudovít Pavela

Obchodní společnost jako osoba blízká?

JUDr. Tereza Kunertová, LL. M.

PROBLÉMY A ÚSKALÍ IMPLEMENTACE SMĚRNIC EU NA PŘÍKLADECH Z ČESKÉ PRÁVNÍ PRAXE

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Několik poznámek k pracovněprávní dimenzi záskoků za prodavače z hlediska výkonu nezávislé práce

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Právo na náhradu pojistných škod či regresních nákladů v důchodovém pojištění způsobených zaviněným protiprávním jednáním třetích osob

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

O dobrých mravech

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Ještě k některým aspektům zajišťovacího převodu práva

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Jsou-li rozdíly v úpravách majetkových (věcných) práv národních právních řádů překážkou pro vnitřní trh Evropské unie?

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Směnka jako způsob uhrazení a zajištění závazku zaměstnance vyplývajícího z pracovněprávního vztahu

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Započtení a jeho použitelnost v pracovněprávních vztazích

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

ÜBERBETRIEBLICHE VERSUS INNERBETRIEBLICHE KOLLEKTIVVEREINBARUNGEN IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

JUDr. Tereza Kunertová, LL.M.; doc. JUDr. Martin Štefko Ph.D.

POSTING OF TEMPORARY WORKERS IN GERMANY WILL THE END OF TRANSITIONAL PERIOD REALLY HELP?

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

Ručení jako způsob zajištění pohledávky zaměstnavatele

JUDr. Šárka Zusková

Některé aspekty platnosti rozhodčích doložek v ČR

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Úplatnost nabytí věcného práva jako podmínka fungování materiální publicity veřejných seznamů v novém občanském zákoníku