Náš tým

Mgr. Silvia Kaveschánová

kaveschanova@akpavela.sk

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě v roce 2000. V letech 2002 - 2007 působila jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Obchodní fakulty Ekonomické Univerzity v Bratislavě a v letech 2006  2008 působila jako odborná asistentka na katedře obchodního práva na Univerzitě Janosa Selyeho v Komárně.

Právní poradenství klientům poskytuje od roku 2006 a advokátkou zapsanou u Slovenské advokátní komory je od roku 2008.

Ve své praxi se zabývá hlavně obchodním právem, přičemž se specializuje zejména na obchodní závazkové vztahy a korporátní poradenství pro společnosti s ručením omezením, ale má i rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů před soudy i správními orgány. Dále se věnuje také rodinnému právu.

Hovoří slovensky a anglicky.

Mgr. Silvia Kaveschánová