Specializace

Znalosti a zkušenosti právníků Advokátní kanceláře Pavela umožňují jejímu právnímu týmu poskytovat komplexní právní poradenství ve všech hlavních právních oblastech. Níže uvedené oblasti práva představují hlavní specializaci našich právníků. Kancelář je však schopna poskytovat svým klientům v nejširším rozsahu i další právní služby důležité pro rozvoj jejich podnikatelské či jiné činnosti.

Občanské právo

  • náhrada škody 
  • uplatnění práva na odpověď vůči sdělení uveřejněnému v periodickém tisku
  • právní analýzy
  • přípravy a posudky smluv
  • vymáhání plnění smluvních závazků