Specializace

Znalosti a zkušenosti právníků Advokátní kanceláře Pavela umožňují jejímu právnímu týmu poskytovat komplexní právní poradenství ve všech hlavních právních oblastech. Níže uvedené oblasti práva představují hlavní specializaci našich právníků. Kancelář je však schopna poskytovat svým klientům v nejširším rozsahu i další právní služby důležité pro rozvoj jejich podnikatelské či jiné činnosti.

Obchodní smlouvy

 • právní analýzy a posudky smluv, identifikace rizik
 • negociace a příprava textu všech druhů obchodních smluv, např.:
  • smlouvy kupní a smlouvy o dílo
  • přepravní smlouvy 
  • smlouvy o výkonu funkce 
  • leasingové a pojistné smlouvy 
  • bankovní a vnitroskupinové úvěry 
  • rámcové obchodní smlouvy a navazující realizační smlouvy
 • vymáhání plnění smluvních závazků