Specializace

Znalosti a zkušenosti právníků Advokátní kanceláře Pavela umožňují jejímu právnímu týmu poskytovat komplexní právní poradenství ve všech hlavních právních oblastech. Níže uvedené oblasti práva představují hlavní specializaci našich právníků. Kancelář je však schopna poskytovat svým klientům v nejširším rozsahu i další právní služby důležité pro rozvoj jejich podnikatelské či jiné činnosti.

Soudní spory, exekuční a insolvenční řízení, arbitráže

  • právní analýza sporného nároku 
  • předžalobní upomínky, příprava žaloby 
  • zastupování v řízení před soudem (rozhodcem) ve všech instancích
  • soudní vymáhání pohledávek včetně následné exekuce 
  • insolvenční řízení