Specializace

Znalosti a zkušenosti právníků Advokátní kanceláře Pavela umožňují jejímu právnímu týmu poskytovat komplexní právní poradenství ve všech hlavních právních oblastech. Níže uvedené oblasti práva představují hlavní specializaci našich právníků. Kancelář je však schopna poskytovat svým klientům v nejširším rozsahu i další právní služby důležité pro rozvoj jejich podnikatelské či jiné činnosti.

Nemovitosti

  • určení a ochrana vlastnictví 
  • smlouvy o převodu nemovitostí
  • prohlášení vlastníka budovy a vymezení jednotek v domě
  • advokátní úschovy kupní ceny nemovitosti 
  • nájem bytů, nebytových prostor a dalších nemovitostí
  • věcná břemena a zástavní práva
  • katastr nemovitostí