Specializace

Znalosti a zkušenosti právníků Advokátní kanceláře Pavela umožňují jejímu právnímu týmu poskytovat komplexní právní poradenství ve všech hlavních právních oblastech. Níže uvedené oblasti práva představují hlavní specializaci našich právníků. Kancelář je však schopna poskytovat svým klientům v nejširším rozsahu i další právní služby důležité pro rozvoj jejich podnikatelské či jiné činnosti.

Pracovní právo

  • manažerské a pracovní smlouvy 
  • jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců 
  • rozvázání pracovního poměru 
  • odpovědnost za škodu 
  • kolektivní smlouvy a jednání s odborovými organizacemi 
  • spory z pracovního poměru 
  • vnitřní předpisy zaměstnavatele
  • agenturní zaměstnávání