Rodinné právo

Znalosti a zkušenosti právníků Advokátní kanceláře Pavela umožňují jejímu právnímu týmu poskytovat komplexní právní poradenství ve všech hlavních právních oblastech. Níže uvedené oblasti práva představují hlavní specializaci našich právníků. Kancelář je však schopna poskytovat svým klientům v nejširším rozsahu i další právní služby důležité pro rozvoj jejich podnikatelské či jiné činnosti.

Rodinné právo

  • rozvody, včetně sepsání veškerých dokumentů pro konsensuální-smluvený rozvod 
  • vypořádání majetku ve společném jmění manželů a úpravy poměrů nezletilých dětí