Špecializácie

Znalosti a skúsenosti právnikov Advokátskej kancelárie Pavela umožňujú jej právnemu tímu poskytovať komplexné právne poradenstvo vo všetkých hlavných právnych oblastiach. Nižšie uvedené oblasti práva predstavujú hlavnú špecializáciu našich právnikov. Kancelária je však schopná poskytovať svojim klientom v najširšom rozsahu aj ďalšie právne služby dôležité pre rozvoj ich podnikateľskej či inej činnosti.

Smart Tax Solutions s.r.o.

Aby sme vyšli v ústrety potrebám našich klientov, v roku 2012 sa súčasťou nášho tímu stala spoločnost Smart Tax Solutions s.r.o., ktorých členovia majú bohaté skúsenosti s poskytovaním daňového poradenstva a audítorskou činnosťou. Vďaky tejto spolupráci môžeme našim klientom poskytovať komplexné profesionálne poradenstvo a sme tak schopní našim klientom navrhovať riešenia ich problémov, ktoré budú pre nich najefektívnejšie tak z právneho, ako aj z účtovného a daňového pohľadu.

www.smart-tax-solutions.cz