Špecializácie

Znalosti a skúsenosti právnikov Advokátskej kancelárie Pavela umožňujú jej právnemu tímu poskytovať komplexné právne poradenstvo vo všetkých hlavných právnych oblastiach. Nižšie uvedené oblasti práva predstavujú hlavnú špecializáciu našich právnikov. Kancelária je však schopná poskytovať svojim klientom v najširšom rozsahu aj ďalšie právne služby dôležité pre rozvoj ich podnikateľskej či inej činnosti.

Cenné papiere a kapitálový trh

  • zmluvy o cenných papieroch
  • prevody akcií, dlhopisov a iných cenných papierov
  • zmenkové právo
  • podielové fondy a investičné spoločnosti
  • ponuky prevzatí
  • regulácia kapitálového trhu a poskytovateľov služieb na kapitálovom trhu
  • vypracovanie prospektu cenného papiera
  • komplexný právny servis pri plnení povinností emitenta cenného papiera