Špecializácie

Znalosti a skúsenosti právnikov Advokátskej kancelárie Pavela umožňujú jej právnemu tímu poskytovať komplexné právne poradenstvo vo všetkých hlavných právnych oblastiach. Nižšie uvedené oblasti práva predstavujú hlavnú špecializáciu našich právnikov. Kancelária je však schopná poskytovať svojim klientom v najširšom rozsahu aj ďalšie právne služby dôležité pre rozvoj ich podnikateľskej či inej činnosti.

Súdne spory, exekučné a konkurzné konanie, arbitráže

  • právna analýza sporného nároku
  • predžalobné upomienky, príprava žaloby
  • zastupovanie v konaniach pred súdom (rozhodcom) na všetkých stupňoch
  • súdne vymáhanie pohľadávok vrátane následnej exekúcie
  • konkurzné konania