Špecializácie

Znalosti a skúsenosti právnikov Advokátskej kancelárie Pavela umožňujú jej právnemu tímu poskytovať komplexné právne poradenstvo vo všetkých hlavných právnych oblastiach. Nižšie uvedené oblasti práva predstavujú hlavnú špecializáciu našich právnikov. Kancelária je však schopná poskytovať svojim klientom v najširšom rozsahu aj ďalšie právne služby dôležité pre rozvoj ich podnikateľskej či inej činnosti.

Obchodné zmluvy

 • právné analýzy a posudky zmlúv, identifikácia rizík
 • negociácia a príprava textu všetkých druhov obchodných zmlúv, napr. :
  • kúpna zmluva a zmluva o dielo
  • zmluvy o preprave
  • mandátne a komisionárske zmluvy
  • leasingové a poistné zmluvy
  • zmluvy o otvorení akreditívu a zmluvy o inkase
  • rámcové obchodné zmluvy a nadväzujúce realizačné zmluvy
 • vymáhanie plnení zmluvných záväzkov