Špecializácie

Znalosti a skúsenosti právnikov Advokátskej kancelárie Pavela umožňujú jej právnemu tímu poskytovať komplexné právne poradenstvo vo všetkých hlavných právnych oblastiach. Nižšie uvedené oblasti práva predstavujú hlavnú špecializáciu našich právnikov. Kancelária je však schopná poskytovať svojim klientom v najširšom rozsahu aj ďalšie právne služby dôležité pre rozvoj ich podnikateľskej či inej činnosti.

Pracovné právo

  • manažérske a pracovné zmluvy
  • menovanie a odvolanie vedúcich zamestnancov
  • rozviazanie pracovného pomeru
  • zodpovednosť za škodu
  • kolektívne zmluvy a jednania s odborovými organizáciami
  • spory z pracovného pomeru
  • vnútorné predpisy zamestnávateľa
  • agentúrne zamestnávanie