Špecializácie

Znalosti a skúsenosti právnikov Advokátskej kancelárie Pavela umožňujú jej právnemu tímu poskytovať komplexné právne poradenstvo vo všetkých hlavných právnych oblastiach. Nižšie uvedené oblasti práva predstavujú hlavnú špecializáciu našich právnikov. Kancelária je však schopná poskytovať svojim klientom v najširšom rozsahu aj ďalšie právne služby dôležité pre rozvoj ich podnikateľskej či inej činnosti.

Nehnuteľnosti

  • určenie a ochrana vlastníctva
  • zmluvy o prevode nehnuteľností
  • vyhlásenie vlastníka budovy a vymedzenie jednotiek v dome
  • advokátske úschovy kúpnej ceny nehnuteľnosti
  • nájom bytov, nebytových pristorov a ďalších nehnuteľností
  • vecné bremená a záložné práva
  • kataster nehnuteľností
  • určenie a ochrana vlastníctva