Tím

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

fiala@akpavela.cz

Je popredným českým expertom v oblasti vecných práv a s našou advokátskou kanceláriou spolupracoval na pozícii Of Counsel.

Pôsobí ako profesor občianskeho práva na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnosti zastáva funkciu sudcu Ústavného súdu. Bol dlhoročným členom pracovnej komisie pre súkromné právo Legislatívnej rady vlády ČR a rozhodcom na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky.

V rámci svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa intenzívne venoval mi. práci na novom občianskom zákonníku (bol napr. členom riadiaceho výboru skupiny expertov pre posúdenie návrhu nového občianskeho zákonníka a členom komisie pre prípravu občianskeho zákonníka) a je jedným z hlavných spoluautorov rozsiahleho šesťzväzkového komentára k tomuto právnemu predpisu.

V rámci svojej činnosti v našej advokátskej kancelárii sa špecializoval taktiež najmä na problematiku vecných práv, ale venoval sa aj civilnému právu všeobecne a poskytoval poradenstvo aj v oblasti stavebného práva.

Hovorí česky, rusky a francúzsky.

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.