Tím

Mgr. Markéta Jančová

jancova@akpavela.cz

Absolvovala Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe v roku 2002. V priebehu štúdia absolvovala tiež ročný študijný pobyt na právnickej fakulte Cardiff University vo Veľkej Británii, v rámci ktorého získala Diploma in legal studies.

Poskytovaním právneho poradenstva sa zaoberá od roku 2002 a advokátkou zapísanou v Českej advokátskej komore je od roku 2005. Pred zahájením spolupráce s advokátskou kanceláriou Pavela pôsobila deväť rokov v advokátskej kancelárii Weinhold Legal, kde poskytovala právne služby významným českým i nadnárodným spoločnostiam.

Zameriava sa najmä na oblasť korporátneho práva, o. i. fúzie, rozdelenia, zmeny právnej formy, prevody podnikov, na oblasť obchodných záväzkov a na právo nehnuteľností, v ktorom sa špecializuje najmä na právne previerky nehnuteľností a na právne služby pri nákupe, predaji, prenájme pozemkov i stavieb a pri výstavbe vrátane infraštruktúry. Ďalej poskytuje právne služby i v oblasti insolvenčného práva.

Hovorí česky a anglicky.

Mgr. Markéta Jančová