Tím

JUDr. Martina Maščáková

mascakova@akpavela.sk

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2016. Predchádzajúce štúdium absolvovala na Súkromnej Škole - European English School, počas ktorého absolvovala štúdium na Victor Valley High School, Kalifornia, USA.

V súčasnosti je rigorozantkou Fakulty finančného a daňového práva Právnickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci rigorózneho konania sa zameriava na daňové exekučné konanie a jeho právnu podstatu.

V advokátskej kancelárii Pavela pôsobí od roku 2016. Ako advokátska koncipientka sa zaoberá najmä obchodným, občianskym a pracovným právom.

Hovorí slovensky, anglicky, nemecky a má základy ruského jazyka.

JUDr. Martina Maščáková