Tím

Tereza Komárková

recepce@akpavela.cz

V roku 2021 úspešne vyštudovala Gymnázium v Roudnici nad Labem a v advokátskej kancelárii Pavela pracuje od septembra 2022, kde v súčasnej dobe zastáva funkciu office managerky.

V rámci svojej činnosti sa stará najmä o organizačné a prevádzkové záležitosti súvisiace s celkovým chodom pražskej pobočky advokátskej kancelárie Pavela. Behom svojej doterajšej praxe získala celú radu skúseností s administratívnym chodom kancelárie a vedením recepcie.

Hovorí česky a anglicky.

Tereza Komárková