Tím

Mgr. Monika Vozková

vozkova@akpavela.cz

Absolvovala Právnickú fakultu Západočeskej univerzity v Plzni v roku 2014.

Po ukončení vysokoškolského štúdia absolvovala ročný jazykový pobyt vo Veľkej Británii.

Poskytovaniu právneho poradenstva sa venuje od roku 2015, pričom advokátkou zapísanou v Českej advokátskej komore je od roku 2019. Pred zahájením spolupráce s kanceláriou AK Pavela pôsobila celkom 7 rokov v popredných pražských advokátskych kanceláriách, kde poskytovala právne služby významným českým spoločnostiam zaoberajúcim sa investíciami a správou nehnuteľností.

V rámci svojej špecializácie poskytuje právne služby predovšetkým v oblasti občianskeho a obchodného práva so zameraním na právo obchodných spoločností, obchodnoprávne záväzky a tiež fúzie a akvizície obchodných spoločností. Ďalej má skúsenosti s právom nehnuteľností, najmä s právnymi previerkami a akvizíciami nehnuteľností.

Hovorí česky a anglicky.

Mgr. Monika Vozková