Tím

Natalie Pamánková

student@akpavela.cz

Je študentkou druhého ročníka Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe, kde študuje od roku 2021 zameranie na obchod a administratívu. Svoju administratívnu kariéru začala na strednej škole, kede pracovala ako stážistka vo vybranej spoločnosti a na úradoch. V advokátskej kancelárii Mgr. Ľudovíta Pavelu pôsobí od septembra 2021 a zastáva pozíciu právnej asistentky.

Vzhľadom na špecializáciu kancelárie sa venuje podpore advokátov, najmä v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a rodinného práva. Má na starosti administratívne práce a chod kancelárie.

Hovorí česky a anglicky.

 

 

Natalie Pamánková