Tím

Mgr. Ľudmila Borloková

Ľudmila ukončila právnické vzdelanie na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2006 absolvovala 6 mesačnú stáž v uznávanej medzinárodnej právnej kancelárii v Londýne a poskytovala právne poradenstvo viacerým medzinárodným spoločnostiam v oblasti práva duševného vlastníctva a v súvislosti s outsourcingom.

Ľudmila má bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre lokálne a medzinárodné spoločnosti v súvislosti s ich rôznorodými aktivitami na Slovensku. Jej prax zahŕňa komplexný právny servis pri akvizíciách, investičných projektoch, obchodných rokovaniach ako aj bežných každodenných aktivitách jej klientov. Ľudmila sa špecializuje na obchodné právo, právo elektronických komunikácií, outsourcing, právne poradenstvo v oblasti riadenia rizík a pravidiel pre riadenie spoločnosti (corporate governance) a pracovné právo.

Viac ako 4 roky bola súčasťou tímu top manažmentu, ktorý rozbiehal a riadil činnosť tretieho mobilného operátora na Slovensku a ako výkonná riaditeľka pre právne záležitosti zodpovedala za oblasť právnych služieb, regulácie a bezpečnosti.

Mgr. Ľudmila Borloková