Tím

Petra Čižmárik DiS.

cizmarik@akpavela.cz

V advokátskej kancelárii Pavela pracuje od roku 2008. Rozsah jej práce spočíva v príprave personálnej a časti účtovnej agendy pre externú učtáreň, fakturácii a spolupráci na reportingu.

Je absolventkou Vyšší odborné školy ekonomicko-právnej v Prahe.

Hovorí česky a anglicky.

Petra Čižmárik DiS.