Tím

Mgr. Martin Barta

barta@akpavela.cz

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2001. V rokoch 2004 - 2006 absolvoval dvojročný študijný pobyt na právnickej fakulte University College Dublin (UCD) v Irsku so zameraním na obchodné právo.

Poskytovaniu právneho poradenstva sa venuje od roku 2006, pričom advokátom zapísaným v Českej advokátskej komore je od roku 2011. 

V rámci svojej právnej praxe sa zameriava okrem korporátneho poradenstva, najmä pre spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, tiež na obchodnú zmluvnú agendu vrátane zmlúv s medzinárodným prvkom a na právo nehnuteľností, v rámci ktorého sa špecializuje najmä na kompletné právne previerky nehnuteľností, katastrálne právo a právne otázky spojené s nadobúdaním nehnuteľností cudzincami. Skúsenosti má tiež s fúziami a akvizíciami.

Hovorí slovensky, česky a anglicky.

Mgr. Martin Barta